Reflection: Cách bạn đang sử dụng từ điển?

Trước khi bắt đầu bài học, bạn hãy dành ít phút nhìn lại quá trình học của chính mình nhé. Hoạt động này sẽ giúp bạn soi chiếu lại mình, từ đó tiếp thu bài học được hiệu quả hơn. Không có đúng sai, tất cả chỉ để bạn nhìn thấy mình rõ hơn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Contact Me on Zalo