CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ

*Các quy định sau đây áp dụng cho tất cả các khóa học tại trung tâm.

1. CHÍNH SÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ:

 • Chính sách học phí này áp dụng cho học viên đã hoàn thành đầy đủ học phí. Trường hợp học viên ngừng học khi chưa hoàn thành đầy đủ học phí sẽ không được bảo lưu.
 • Trường hợp học viên đặt cọc giữ chỗ mà có việc chưa thể bắt đầu khóa học như đã đăng ký thì được bảo lưu tối đa 3 tháng nếu thông báo trước khi khóa học bắt đầu. Sau 3 tháng nếu vẫn không bắt đầu thì phần giữ chỗ này sẽ không được bảo lưu. Trường hợp khóa học đã bắt đầu mà vẫn chưa hoàn thành học phí thì phần cọc giữ chỗ cũng sẽ không được bảo lưu. 
 • Học viên cần hoàn thành học phí trước khi khóa học bắt đầu. Đối với những trường hợp khó khăn cần sự hỗ trợ, dựa vào hoàn cảnh phù hợp, thái độ học tập nghiêm túc và sự nỗ lực của học viên,  Trung tâm có thể cân nhắc hỗ trợ trả góp học phí theo phương án ở mục 2.
 • Học viên đóng học phí trễ so với quy định trên không có sự chấp thuận bởi Teachers sẽ phải đóng thêm 5% học phí của toàn cấp độ để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các học viên hoặc phải ngừng học nếu trễ quá 1 tuần mà chưa có sự báo trước và được chấp thuận của Teachers.
 • Khi học viên đóng học phí và bắt đầu khóa học đồng nghĩa với việc học viên đã hiểu rõ và đồng ý với các quy định về chính sách học phí của trung tâm.

2. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ:

 • Hình thức 1: Tiền mặt: Đóng trực tiếp tại quầy lễ tân của J&K English
 • Hình thức 2: Chuyển khoản ngân hàng:
  • Tên chủ tài khoản: Đặng Thị Bảo Thuyên
  • Số tài khoản: 0000 2064 338 
  • Ngân hàng TP Bank
  • Nội dung: JK – Lớp – Họ tên – Số điện thoại

*Lưu ý: Học viên kiểm tra kỹ nội dung chuyển khoản, đảm bảo chính xác theo quy định để được xác nhận đóng học phí.

 • Hình thức 3: Trả góp qua đơn vị thứ 3
  • Xuất phát từ mong muốn của học viên được chia nhỏ học phí trong quá trình đăng ký học, J&K English hỗ trợ giới thiệu học viên đơn vị thứ 3 cung cấp dịch vụ thanh toán trả góp chia thành 3 đợt là Fundiin.
  • Mọi giao dịch học phí sẽ được thực hiện giữa học viên và Fundiin. J&K English miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh trong quá trình thanh toán.
  • Trường hợp học viên chọn phương án thanh thoán này, J&K English sẽ hỗ trợ hướng dẫn học viên bước đầu thực hiện thanh toán. Học viên sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch với Fundiin, đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các đợt thanh toán.
  • Tương tự các đơn vị thanh toán trả góp khác, học viên bảo lưu giữa khóa học vẫn phải đảm bảo hoàn thành đầy đủ trách nhiệm đóng học phí với Fundiin. J&K English không xử lý các trường hợp hoàn tiền, hủy giao dịch hoặc các trường hợp tương tự không nằm trong các trường hợp được bảo lưu được nêu ở mục 4.
  • Khi học viên đăng ký tham gia khóa học với hình thức thanh toán này đồng nghĩa với việc học viên đã hiểu rõ và đồng ý với mọi điều khoản được quy định trong chính sách học phí này.
  • Video demo quá trình thanh toán học viên có thể xem tại đây.
  • Mọi thông tin về Fundiin bạn có thể tìm hiểu trên trang web: fundiin.vn

3. CHÍNH SÁCH BẢO LƯU HỌC PHÍ:

Học phí chỉ được bảo lưu trong trường hợp có lý do hợp lý, có sự chấp thuận của Teachers. Mỗi học viên chỉ được bảo lưu 1 lần duy nhất.

Học phí của học viên nào sẽ được bảo lưu cho học viên đó mà không được chuyển đổi cho bất kỳ ai.

Trường hợpMức bảo lưuThời hạn bảo lưu
Thông báo trước khi bắt đầu khóa học100%3 tháng
Thông báo trong tháng đầu tiên của khóa học50%3 tháng
Thông báo sau 1 tháng0% 

Lưu ý: Học phí đã đóng sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.

TP.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

Trần Gia Thông