Chưa phân loại

Phân biệt cấu trúc USED TO, GET USED TO dễ dàng

Đều là “used to“, vậy hai cấu trúc used to, get used to khác nhau[.....]

Tiếng Anh trong phỏng vấn – các tư duy, kỹ năng cần có

80% kết quả phỏng vấn được quyết định trước khi bạn bắt đầu. Vì vậy[.....]

Vẽ tỉnh thức số 15

[MINDFULNESS] – Vẽ tỉnh thức số 15 “Sáng tác một bức tranh trong tâm trạng[.....]

Vẽ tỉnh thức số 14

[MINDFULNESS] – Vẽ tỉnh thức số 14 “Sáng tác một bức tranh trong tâm trạng[.....]

Vẽ tỉnh thức số 13

[MINDFULNESS] – Vẽ tỉnh thức số 13 “Sáng tác một bức tranh trong tâm trạng[.....]

Vẽ tỉnh thức số 12

[MINDFULNESS] – Vẽ tỉnh thức số 12 “Sáng tác một bức tranh trong tâm trạng[.....]

Hướng dẫn học từ vựng topic Dreams and Goals

Hướng dẫn học từ vựng topic Dreams and Goals Để hỗ trợ cho việc học[.....]

Vẽ tỉnh thức số 11

[MINDFULNESS] – Vẽ tỉnh thức số 11 “Sáng tác một bức tranh trong tâm trạng[.....]

Contact Me on Zalo