Story 2

Với phần này, bạn sẽ nhận được những gợi ý gồm:

  • 1 hình ảnh
  • Một số từ vựng
  • Cảm xúc của câu chuyện

Bạn hãy sử dụng những từ vựng đã cho, sáng tạo nên một câu chuyện liên quan tới bức ảnh và cảm xúc được gợi ý.

LƯU Ý: Mục tiêu là áp dụng những từ vựng đã học, nên bạn có thể sử dụng “tiếng Đứt” nhé.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Contact Me on Zalo