1.5. Speaking

Bạn hãy xem chủ đề luyện tập gợi ý bên dưới, sau đó luyện tập cùng với các thành viên trong lớp của mình. Sau khi luyện tập, bạn sao chép link livestream và nộp vào ô ở bên dưới.

(Bạn có thể xem trước những bài tập khác, sau đó quay lại bài tập này để nộp link sau)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Contact Me on Zalo