Lười là tiêu cực?

Ở bài học này chúng ta sẽ thiết lập lại về góc nhìn của bản thân về “lười”. Bài học gồm 1 video và 1 câu hỏi ôn tập. Bạn cần hoàn tất video và trả lời đúng câu hỏi ôn tập để có thể chuyển sang phần tiếp theo.

Mời bạn bắt đầu!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Contact Me on Zalo