3. Self-reflection

Chúc mừng bạn đã hoàn thành quan sát sự “lười” của mình trong 1 ngày. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành trước khi đi sang phần tiếp theo nhé, vì bạn sẽ cần một vài thông tin từ quá trình quan sát bản thân để có thể tiếp tục đấy!

Và bây giờ bạn hãy bấm vào phần “Thực hành Self-refection” ở bên dưới để tiếp tục nhé.

Nội dung Bài học
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Contact Me on Zalo