Review: Cách sử dụng từ điển hiệu quả

Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn tập lại những nội dung đã học trong bài Cách sử dụng từ điển hiệu quả. Bài ôn tập bao gồm 6 câu trắc nghiệm và 1 bài tập thực hành. Bạn sẽ vượt qua bài kiểm tra khi đạt trên 80% kết quả. Thời gian làm bài không giới hạn và bạn có tối đa 3 lần để làm bài ôn tập này.

Chúc bạn thực hành hiệu quả.

Cố lên!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Contact Me on Zalo