5.6. Practice 3

Ở phần này bạn sẽ luyện tập với partner qua video hoặc livestream trên nhóm Facebook. Sau khi luyện tập, 1 thành viên đại diện sẽ đăng video lên nhóm sau đó bạn sẽ sao chép link video và nộp ở bài tập này.

Hãy chọn Bắt đầu bài tập để xem nội dung chi tiết nhé.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Contact Me on Zalo