5.3. Watering conversation

Chúng ta sẽ đi qua video về “tưới nước” được hướng dẫn bởi Happy Teacher. Bạn sẽ xem video sau đó chúng ta sẽ có một vài câu hỏi review. Nếu đạt kết quả trên 70% bạn sẽ được đi tiếp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Contact Me on Zalo