5.1. Right roadmap

Chúng ta sẽ đi qua video về lộ trình học đúng được hướng dẫn bởi Happy Teacher. Bạn sẽ xem video sau đó chúng ta sẽ có một vài câu hỏi review. Nếu đạt kết quả trên 70% bạn sẽ được đi tiếp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

One thought on “5.1. Right roadmap

Trả lời

Contact Me on Zalo