Nguyễn Thị Thuỳ Linh – Đức

Phương pháp giảng dạy gần gũi, dễ tiếp thu, hiểu bài ngay tại lớp đã khiến tôi, một người từ zero tiếng Anh chỉ sau vài khóa đã có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài, tự tin du lịch 1 mình và nhất là tự tin trong công việc hàng ngày.

Tôi được thăng tiến nhanh hơn, có thu nhập tốt hơn, thậm chí tôi tự tin apply vào các tập đoàn đa quốc gia và dễ dàng nhận được offer tốt.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.
Contact Me on Zalo