Nguyễn Thị Thương – Quảng Ninh

Một lớp học đặc biệt, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được học trong không khí như vậy.

Chúng tôi được tự do nhưng cũng có kỉ luật, chúng tôi được sáng tạo, chúng tôi kiên nhẫn cùng nhau không có sự phán xét.

Khi học tôi có mong muốn rằng sau này thế hệ con cháu mình cũng được học tập trong một môi trường như thế này thì tuyệt vời biết mấy.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Contact Me on Zalo