Lương Thanh Vân – 29 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

J&K là một trung tâm Anh Ngữ đặc biệt, một môi trường mà tôi không chỉ học một ngôn ngữ toàn cầu, mà tôi còn được chia sẻ giá trị sống, truyền động lực, có một môi trường học như là gia đình, quan trọng hơn

Happy Teacher giúp bản thân tôi tìm con đường nội lực phát triển bền vững cho bản thân mình.

Cảm ơn J&K đã xuất hiện, một cách kì diệu!

Nguồn: Cảm nhận học viên từ Fanpage J&K English

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.
Contact Me on Zalo