Nguyễn Thị Huệ – 30 tuổi

Lớp học quá tuyệt vời, thầy quá tuyệt vời. Mình học được nhiều điều chứ không chỉ là tiếng Anh. Chưa bao giờ mình nghĩ một cộng đồng online lại có thể gắn kết và tương tác sâu sắc đến vậy
Lớp còn có quá trời các hoạt động bên lề để tạo động lực, khiến mình vượt ngủ, vượt lười, sử dụng tiếng Anh hàng ngày một cách tự nhiên, hào hứng.
Cảm ơn lớp, cảm ơn thầy, cảm ơn cộng đồng J&K ❤️❤️
Nguồn: Cảm nhận học viên từ Fanpage J&K English
Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.
Contact Me on Zalo