J&K English

| Hotline: 086 696 1849

Trang liên hệ

Các cơ sở của J&K English


Chọn chi nhánh Happ class ở thành phố bạn quan tâm để biết địa chỉ của chi nhánh đó

Thông Tin Liên hệ

Hotline: 077.696.1849 - 086.696.1849

Địa chỉ: 06 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Website: jkenglish.edu.vn

Facebook: Facebook.com/jkenglish.edu.vn