J&K English

| Hotline: 086 696 1849

Trang hoạt động

Tháng 01

01

Thứ Hai

Workshop, Happy Talk

Giới thiệu

 

Vượt lên trên cả tiếng Anh, J&K English còn dành ra những buổi chia sẻ “Happy Talk” với mục tiêu phát triển con người, nạp thêm cảm xúc, niềm tin, nghị lực cho những học viên của mình. “Happy Talk” và “Happy Teambuilding” là những đặc quyền dành riêng cho những học viên tại J&K English, mang những ấp ủ tạo nên những người học hạnh phúc, bản lĩnh, trở thành những người thủ lĩnh trong chính cuộc đời mình.