J&K English

| Hotline: 086 696 1849

Trang hoạt động

Tháng 01

01

Thứ Hai

Outdoor sharing

Giới thiệu

 

Những buổi chia sẻ là một phần không thể thiếu trong các lớp học tại J&K English. Đây là những cơ hội kết nối, luyện tập tại các quán cà phê hay nhà sách, và hơn thế nữa là môi trường thực tế để thực hành sử dụng ngôn ngữ. Việc ứng dụng những gì đã học trên lớp vào thực tế là rất quan trọng. Tại những buổi outdoor này, người học được vận dụng những gì đã học vào việc giao tiếp, tương tác với nhau trong một bầu không khí thoải mái, gần gũi, dễ dàng cởi mở, chia sẻ và cùng nhau tiến bộ.