J&K English

| Hotline: 086 696 1849

Trang hoạt động

Tháng 09

07

Thứ Hai

4 chìa khóa phát triển tư duy và làm chủ cảm xúc

18:00 - 19:30 thứ hai hàng tuần Online trên nền tảng Zoom

Giới thiệu

 
Một chương trình huấn luyện tổng hợp và chuyên sâu về Phát triển tư duyQuản lý cảm xúc. Nội dung được đúc kết dựa trên quá trình nghiên cứu tri thức và kinh nghiệm gần 10 năm huấn luyện cho gần 200.000 người khắp Việt Nam, từ những bạn trẻ sinh viên, đến những người đi làm, giáo viên, quản lý, giám đốc và điều hành. Một năm 2020 với nhiều sự biến động khó lường và khủng hoảng đỉnh điểm, hy vọng đây cũng là tín hiệu tích cực để bạn hiểu rằng SỨC MẠNH và sự PHÁT TRIỂN phải xuất phát từ bên trong con người mình.
 
Đó chính là TƯ DUY  và CẢM XÚC!
 
Chuỗi chương trình đào tạo liên tục 5 tuần trên nền tảng online giúp bạn mở cánh cửa tư duy và cảm xúc: